BD3254 (30x30, 11 viên /thùng, Blue Dragon, Việt Nam, Dùng lát nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt)

  • BD3254
114,000 Giảm giá 11 %
129,000 ₫
30x30
  • 30x30
11 viên /thùng
  • 11 viên /thùng
Blue Dragon
  • Blue Dragon
Dùng lát nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt
  • Dùng lát nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt
Việt Nam
  • Việt Nam

Bình luận

TSA8263
- 5%

TSA8263

265,000 ₫

280,000 ₫

MAXIMOS3601F3

MAXIMOS3601F3

Liên hệ