BD3254 (30x30, 11 viên /thùng, Blue Dragon, Việt Nam, Dùng lát nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt)

  • BD3254
114,000 Giảm giá 11 %
129,000 ₫
30x30
  • 30x30
11 viên /thùng
  • 11 viên /thùng
Blue Dragon
  • Blue Dragon
Dùng lát nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt
  • Dùng lát nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt
Việt Nam
  • Việt Nam

Bình luận

KT2515
- 14%

KT2515

90,000 ₫

105,000 ₫

MXMOS3602F3

MXMOS3602F3

Liên hệ