BD6233 (60x60, Ceramic, Vân mây, 10mm, Mờ, 4 viên/thùng, Blue Dragon, Việt Nam, )

  • bd6233
125,000 Giảm giá 10 %
140,000 ₫
60x60
  • 60x60
Ceramic
  • Ceramic
Vân mây
  • Vân mây
Mờ
  • Mờ
10mm
  • 10mm
4 viên/thùng
  • 4 viên/thùng
Blue Dragon
  • Blue Dragon
Việt Nam
  • Việt Nam

Bình luận

TSA8263
- 5%

TSA8263

265,000 ₫

280,000 ₫

TSA8324
- 5%

TSA8324

315,000 ₫

330,000 ₫