Gạch 60x120 D126008

Gạch 60x120 D126008 (60x120, Porcelain, Vàng, Bóng , 10mm, 3 viên/thùng, PCV, lát phòng khách, phòng ngủ, trường học, bệnh viện,…, Ấn Độ)

  • HP000640

Liên hệ

60x120
  • 60x120
Porcelain
  • Porcelain
Vàng
  • Vàng
Bóng
  • Bóng
10mm
  • 10mm
3 viên/thùng
  • 3 viên/thùng
PCV
  • PCV
lát phòng khách, phòng ngủ, trường học, bệnh viện,…
  • lát phòng khách, phòng ngủ, trường học, bệnh viện,…
Ấn Độ
  • Ấn Độ

Bình luận