Gạch lát nền 369779

Gạch lát nền 369779 (Việt Nam, TASA, 60x60, Porcelain, , Vàng, Bóng , 4 viên/thùng)

  • HP00372
450,000 Giảm giá 6 %
480,000 ₫
60x60
  • 60x60
Porcelain
  • Porcelain
Vàng
  • Vàng
Bóng
  • Bóng
4 viên/thùng
  • 4 viên/thùng
TASA
  • TASA
Việt Nam
  • Việt Nam

Bình luận