Gạch lát nền 60x60 cao cấp

Gạch lát nền 60x60 cao cấp (Việt Nam, TASA, 60x60, Porcelain, , Vân mây, Bóng , 4 viên/thùng)

  • HP00373
150,000 Giảm giá 6 %
160,000 ₫
60x60
  • 60x60
Porcelain
  • Porcelain
Vân mây
  • Vân mây
Bóng
  • Bóng
4 viên/thùng
  • 4 viên/thùng
TASA
  • TASA
Việt Nam
  • Việt Nam

Bình luận

Gạch lát nền 60x60 HP6240
- 3%

Gạch lát nền 60x60 HP6240

170,000 ₫

175,000 ₫

TH15658
- 7%

TH15658

260,000 ₫

280,000 ₫