Gạch lát nền cao cấp 6723

Gạch lát nền cao cấp 6723 (60x60, Porcelain, Trắng, Bóng , 4 viên/thùng, Việt Nam, TASA, )

  • HP00409

Liên hệ

 

 
60x60
  • 60x60
Porcelain
  • Porcelain
Trắng
  • Trắng
Bóng
  • Bóng
4 viên/thùng
  • 4 viên/thùng
TASA
  • TASA
Việt Nam
  • Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Bình luận