Gạch lát nền cao cấp PC-3344

Gạch lát nền cao cấp PC-3344 (30x30, Xám, Bóng , 11 viên /thùng, Việt Nam, Dùng lát nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt)

  • HP00484
160,000 Giảm giá 5 %
170,000 ₫

 

 
30x30
  • 30x30
Xám
  • Xám
Bóng
  • Bóng
11 viên /thùng
  • 11 viên /thùng
Dùng lát nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt
  • Dùng lát nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt
Việt Nam
  • Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Bình luận