Gạch lát nền cao cấp vân gỗ 6201

Gạch lát nền cao cấp vân gỗ 6201 (60x60, Porcelain, Vân gỗ, Nhám, 4 viên/thùng, Việt Nam, TASA, )

  • HP00402

Liên hệ

hoa văn tinh tế các thanh gỗ to nhỏ ghép sole

 
60x60
  • 60x60
Porcelain
  • Porcelain
Vân gỗ
  • Vân gỗ
Nhám
  • Nhám
4 viên/thùng
  • 4 viên/thùng
TASA
  • TASA
Việt Nam
  • Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Bình luận