CV VÂN GỖ MỚI: 1592

Liên hệ

Kích thước: 150x800mm

Chất liệu: Porcelain

Công năng: Không gian phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp,…

Nhãn hiệu: TASA

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: Carving vân gỗ mới

Mua hàng

VÂN GỖ NÂU ĐẬM: 1583

Liên hệ

Kích thước: 150x800mm

Chất liệu: Porcelain

Công năng: Không gian phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp,…Nhãn hiệu: TASA

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: Gạch lát vân gỗ nâu đậm

Mua hàng

CV VÂN GỖ MỚI: 1593

Liên hệ

Kích thước: 150x800mm

Chất liệu: Ceramic – Men bóng

Công năng: Không gian phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp,…

Nhãn hiệu: TASA

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: Carving vân gỗ mới

Mua hàng

CV VÂN GỖ MỚI: 1594

Liên hệ

Kích thước: 150x800mm

Chất liệu: Porcelain – Men bóng

Công năng: Không gian phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp,…Nhãn hiệu: TASA

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: Carving vân gỗ mới

Mua hàng

VÂN GỖ TỐI MÀU: 1584

Liên hệ

Kích thước: 150x800mm

Chất liệu: Porcelain

Công năng: Không gian phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp,…Nhãn hiệu: TASA

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: Gạch lát vân gỗ tối màu

Mua hàng

VÂN GỖ SÁNG MÀU: 1581

Liên hệ

Kích thước: 150x800mm

Chất liệu: Porcelain

Công năng: Không gian phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp,…Nhãn hiệu: TASA

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: Vân gỗ sáng màu

Mua hàng

CV VÂN GỖ MỚI: 1591

Liên hệ

Kích thước: 150x800mm

Chất liệu: Porcelain

Công năng: Không gian phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp,…

Nhãn hiệu: TASA

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: Carving vân gỗ mới

Mua hàng

VÂN GỖ VÀNG NÂU: 1582

Liên hệ

Kích thước: 150x800mm

Chất liệu: Porcelain

Công năng: Không gian phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp,…Nhãn hiệu: TASA

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: Gạch lát vân gỗ vàng nâu nhạt

Mua hàng