Gạch lát wc 30x30 BD3205

Gạch lát wc 30x30 BD3205 (Dùng lát nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt, Việt Nam, TASA, 11 viên /thùng, 30x30)

  • HP00501
120,000
140,000 ₫
30x30
  • 30x30
11 viên /thùng
  • 11 viên /thùng
TASA
  • TASA
Dùng lát nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt
  • Dùng lát nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt
Việt Nam
  • Việt Nam

Bình luận