Gạch lát nền cao cấp TSA-8324

Gạch lát nền cao cấp TSA-8324 (80x80, Porcelain, Vân mây, Bóng , 3 viên/thùng, Việt Nam, TASA, )

  • TSA-8329

Liên hệ

 

 
80x80
  • 80x80
Porcelain
  • Porcelain
Vân mây
  • Vân mây
Bóng
  • Bóng
3 viên/thùng
  • 3 viên/thùng
TASA
  • TASA
Việt Nam
  • Việt Nam

 Carving vân đá vàng gân trắng, nâu

 

 

 

 

 

Bình luận

PCV35012

PCV35012

Liên hệ

PE35015
- 5%

PE35015

265,000 ₫

280,000 ₫