Gạch ốp tường cao cấp PC-2550-68-C3

Gạch ốp tường cao cấp PC-2550-68-C3 (30x60, Nâu, Bóng , 8 viên/thùng, Việt Nam, )

  • HP00482

Liên hệ

 

 
30x60
  • 30x60
Nâu
  • Nâu
Bóng
  • Bóng
8 viên/thùng
  • 8 viên/thùng
Việt Nam
  • Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Bình luận