TH15658 (60x60, Porcelain, Đen tia chớp, Bóng , 10mm, 4 viên/thùng, PRIME, lát phòng khách, phòng ngủ, trường học, bệnh viện,…, Việt Nam)

  • HP0000000616
260,000 Giảm giá 7 %
280,000 ₫
60x60
  • 60x60
Porcelain
  • Porcelain
Đen tia chớp
  • Đen tia chớp
Bóng
  • Bóng
10mm
  • 10mm
4 viên/thùng
  • 4 viên/thùng
PRIME
  • PRIME
lát phòng khách, phòng ngủ, trường học, bệnh viện,…
  • lát phòng khách, phòng ngủ, trường học, bệnh viện,…
Việt Nam
  • Việt Nam

Bình luận